středa 30. března 2016

Stav přihlášek na Spankingovou univerzitu

Vážení čtenáři,


K dnešnímu dni má univerzita dva přihlášeníé studenty (Fcunit a Robin Malec) a jednu studentku (Hay). Čekáme tedy na přihlášení profesorů tak, aby mohlo studium začít.

Huid

rektor

neděle 24. ledna 2016

Znovuotevření spankingové univerzity

Vážení čtenáři,

Děkuji za Vaše hlasy v anketě. Na základě hlasování jsem se rozhodl znovu otevřít Spankingovou univerzitu.

Prosím profesory a studenty, aby se hlásili na mailovou adresu huid11@seznam.cz.


Huid

sobota 21. listopadu 2015

Anketa ke znovuotevření studia na Spankingové univerzitě

 Vážení čtenáři,

Pohrávám si s možností opět otevřít studium na Spankingové univerzitě, pokud bude z Vaší strany dostatečný zájem. O možném znovuotevření studia můžete hlasvat v přiložené anketě.

 Huid


Miniaplikace

středa 2. října 2013

První rektorská otázka pro všechny studenty, profesory a čtenářeVážení studenti, milí čtenáři,

zde je několik prvních zahřívacích otázek, na které  můžete odpovídat. Otázky jsou určeny nejen pro studenty a profesory univerzity, ale i pro  ostatní návštěvníky a čtenáře.1)   Jaká byla návštěvnost  (počet přístupů) na stránky  univerzity  za měsíc září 2013?
2) Jak se jmenuje tento nástroj?

 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Sjambok_(plastic).jpg3) Kdo je autorem následujícího obrázku?Odpovědi posílejte buď na mailovou adresu huid11@email.cz,
nebo můžete odpovědi vepsat do komentáře k příspěvku.


Odpovědi zasílejte do 30.10.2013.


Huid
středa 18. září 2013

Přihláška ke studiu - student Robin MalecRobin Malec, Český Brod
jeho magnificence Huid rektor Spankingové univerzity
Český Brod, 2. septembra 2013

Vec: PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

Vážený pán rektor,
záväzne sa týmto prihlasujem k štúdiu na Spankingovej univerzite v nasledujúcom školskom roku pod prezývkou „Robin“. V súlade s pravidlami Spankingovej univerzity som absolvoval spankingovú ruletu, čo dokladám zápisom uvedeným v prílohe.

Dovoľujem si zdvorilo požiadať o výnimky pri štúdiu na univerzite:
1. Žiadam Vás o to, aby som štúdium mohol absolvovať so svojim partnerom Michalom, ktorý bude dohliadať na kvalitné a včasné plnenie všetkých študijných povinností a – v prípade, že taká situácia nastane – bude exekútorom všetkých trestov, ktoré budem musieť podstúpiť v súvislosti so svojim štúdiom na Vašej univerzite.
2. Rád by som tiež požiadal o to, aby som nemusel podstupovať prípadné tresty na univerzite v ženskej spodnej bielizni.
3. S ohľadom na skutočnosť, že od pubertálneho veku som akékoľvek fyzické tresty podstupoval vždy úplne nahý, bolo by mi cťou, keby mi Spankingová univerzita umožnila podstupovať všetky prípadné tresty úplne bez akéhokoľvek oblečenia.

Žiadosti o výnimky v bodoch 1 a 2 sú pre mňa tak zásadné, že ich neakceptovanie zo strany Spankingovej univerzity by pre mňa bolo dôvodom pre stiahnutie prihlášky.

K svojej žiadosti ešte uvádzam tieto skutočnosti:

  •  Svoju prihlášku podávam ako prejav svojej slobodnej vôle, za plného vedomia a bez akéhokoľvek fyzického, psychického, či iného nátlaku.

  • Som si vedomý skutočnosti, že na základe výsledkov štúdia a dodržiavania všetkých pravidiel platných v Spankingovej univerzite, mi môžu byť udeľované tresty. Týmto čestne prehlasujem, že každý trest, ktorý mi bude udelený, podstúpim, pokiaľ tomu nebudú brániť žiadne skutočnosti.

  •  Môj zdravotný stav je veľmi dobrý, a umožňuje mi štúdium na Spankingovej univerzite.

  •  Prípadné tresty som ochotný absolvovať aj na spoločnom stretnutí študentov za predpokladu, že sa takéto udeľovanie trestov stane pravidlom pre všetkých študentov univerzity.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem


Robin Malec, v.r.


                       PROTOKOL
                                                                    I.
Tento protokol popisuje události a okolnosti, které proběhli na setkání dne 1. září 2013 v Českém Brodě. Setkání inicioval Robin Malec, narozen 15. července 1978, občan Slovenské republiky, bytem v Českém Brodě, který se v této době hlásí na studium na Spankingové univerzitě (dále jen „Uchazeč o studium“ a „Univerzita“). Povinná součást jeho přihlášky na Univerzitě je absolvování tzv. „spankingové rulety“ (dále je „Ruleta“), a proto požádal Michala Veverku, narozeného 14. června 1984, občana České republiky, bytem taky v Českém Brodě o spolupráci při realizaci Rulety (dále jen „Exekutor“). Exekutor zároveň vyhotovil tento protokol. Setkání bylo zahájeno v 18.30 h.

                                                                   II.
Uchazeč o studium a Exekutor uzavřeli následující dohodu:
1. Uchazeč o studium si je vědomý své povinnosti absolvovat Ruletu jako nedílnou součást své přihlášky na Univerzitě. Dále si je taky vědomý skutečnosti, že podstoupení Rulety může být nepříjemné a bolestivé.
2. Uchazeč o studium požádal Exekutora, aby se zúčastnil absolvování Rulety v roli jeho exekutora. Uchazeč o studium i Exekutor se obeznámili s pravidly Rulety na stránkách Univerzity http://spankingovuniverzita.blogspot.cz/2010/10/spankingova-ruleta.html. Oba shodně prohlašují, že pravidla pochopili.
3. Exekutor dále prohlašuje, že mu nejsou vědomy žádné skutečnosti, které by bránily tomu, aby vyhověl žádosti Uchazeče o studium.
4. Uchazeč o studium a Exekutor se domluvili, že nepoužijí část pravidel Rulety týkající se oblečení. Uchazeč o studium bude Ruletu absolvovat zcela nahý na vlastní žádost.
5. Uchazeč o studium a Exekutor se taky domluvili na tom, že realizace Rulety proběhne v tentýž den. Uchazeč o studium za pomocí dřevěných kostek určí tresty, které mu z Rulety vyplynou, a realizace trestu proběhne bez zbytečného odkladu.
6. Uchazeč o studium se zavázal, že po dobu provádění rulety bude Exekutora oslovovat „Pane,“ rány trestu si bude odpočítávat, o vykonání trestu požádá a po skončení trestu a/nebo jeho části poděkuje.
7. Tam, kde pravidla Rulety dávají možnost Exekutorovi udělit trest podle vlastního uvážení, bude udělen trest vařečkou ve výši až 100 ran. Pokud se jedná o trest za nedodržení úkolu, odpovídá 100 ran 0 % splnění úkolu, za které se dodatečný trest ukládá. Pokud se jedná o samotný trest, udělí Exekutor 50 ran. Tam, kde pravidla Rulety umožňují Exekutorovi udělit polohu dle vlastního uvážení, bude použitá poloha přehnutím přes dřevěnou židli.
8. Exekutor oznámil Uchazeči o studium, že v případě, že trest bude pozůstávat z více než 25 ran, budou při výkonu trestu učiněny přestávky v délce 1 minuty po každých 25 ranách a v délce 3 minut po každých 100 ranách.
9. Exekutor si vyhradil právo na trest ve výši 10 ran bičem po zádech Uchazeče o studium v případě, že by jeho konání mělo charakter zdržování Rulety anebo by Uchazeč o studium nedodržel některé z ustanovení této dohody.
10. Uchazeč o studium a Exekutor se domluvili na únikové fáze: „Jedna vlaštovka jaro nedělá.“ Použije-li Uchazeč o studium tuto únikovou frázi, ukončí Exekutor okamžitě realizaci Rulety. V takovém případě se bude mít za to, že Ruleta nebyla ukončena a Uchazeč o studium přihlášku na Univerzitu podávat nebude.
11. Uchazeč o studium i Exekutor prohlašují, že dohodě rozumějí a uzavírají ji na základě své svobodné vůle, bez nátlaku jiné osoby nebo nepříznivých okolností. Souhlasným prohlášením „Souhlasím“ ji prohlásili za platnou. Stalo se tak dne 1. září 2013 o 18.39 h.

                                                                      III.
Po uzavření dohody Exekutor zkontroloval, že na místě setkání jsou k dispozici všechny pomůcky a nástroje potřebné k realizaci rulety, konkrétně:
a) dřevěná kostka se šesti stěnami, přičemž na každé stěně kostky je pomocí teček vyobrazeno číslo od 1 do 6; součet teček na dvou protilehlých stěnách je vždy 7;
b) kožený pásek hnědé barvy o tloušťce 7 mm a šířce 5 cm;
c) kožená spankingová plácačka;
d) dřevěná plácačka vyrobená z rakety na stolní tenis po zbavení gumové vrstvy;
e) kuchyňská vařečka okrouhlého typu o délce 30 cm a průměru spodní části vařečky 3 cm;
f) rákoska o délce 55 cm;
g) jezdecký bič;
h) batoh naložen knihami o celkové váze 20,1 kg;
i) tvrdá neopracovaná deska jako podložka pro realizaci vybraných trestů;
j) gymnastická lavice s dvěma koženými řemeny o šířce 7 cm sloužící jako trestná lavice;
k) svíčky a sirky.
V místě setkání je taky připravená pro případ potřeby vana s napuštěnou vodou, do které bylo vhozeno 500 kostek ledu.
                                                                        IV.
Pro vyloučení pochybností bylo do tohoto protokolu oblečení účastníků před samotným zahájením Rulety:

  •  Exekutor měl na sobě modré džínsy, bílé triko s firemním nápisem, bílé ponožky a bílé spodní prádlo typu boxerky.

  •  Uchazeč o studium měl na sobě černé dlouhé kalhoty z nekrčivé látky, bílé přiléhavé triko bez nápisu, tmavě modrou džínsovou košili, černé ponožky a černé trenýrky. Obuté měl pantofle modré barvy.

                                                                       V.
V 18.41 h zkonstatoval Exekutor, že nic nebrání k tomu, aby byla zahájena samotná realizace Rulety. Přečetl tedy upravené pravidla Rulety. Exekutor rozhodl, že hod kostkou bude probíhat na malém čtvercovém stolečku umístněném uprostřed místnosti a že platí jenom kostky, které zůstanou na stole. Padne-li kostka na zem, hod se bude opakovat. Zároveň Exekutor upozornil Uchazeče o studium, že když by taková situace nastala opakovaně, bude to považováno za zdržování Rulety a udělí trest dle domluvy.
V 18.43 h odevzdal Exekutor Uchazeči o studium kostku. Ještě jednou mu zopakoval, že první hod určuje trestní nástroj a taky to, které číslo hozené kostkou určuje který nástroj, přičemž přečetl jenom ty, které jsou k dispozici pro tento konkrétní účel. Následně Uchazeč o studium hodil kostkou číslo 4.
Pak Exekutor připomněl, že druhý hod určuje počet ran a znovu přečetl, jakému hodu odpovídá jaký počet ran. Následné Uchazeč o studium hodil kostkou číslo 3.
Nakonec, před posledním hodem, byl Uchazeč o studium obeznámen se skutečností, že poslední hod určuje pozici trestu a znovu mu Exekutor přečetl, jakému hodu odpovídají jednotlivé pozice. Uchazeč o studium pak hodil kostkou číslo 6 a při opakovaném hodu číslo 5.
V 18.48 h Exekutor zkonstatoval, že hody kostkou určili následující trest:
- v poloze na zádech na zemi minimálně 20 kapek vosku na ztopořený penis,
- 25 ran vařečkou v poloze přehnutí přes židli,
- 40 minut klečení na tvrdé podložce s předpaženými rukama dlaněmi dolů s držením vařečky na hřbetech ruky.
Následně byl Uchazeč o studium vyzván k tomu, aby se připravil na trest svlečením do naha a vykonal potřebné hygienické úkony.

                                                                         VI.

V 18.57 h se vrátil Exekutor po tom, co se převlékl do oblečení vhodného k exekuci trestu. Měl na sobě bílý průhledný nátělník, červené šortky a bílé podkolenky, na nohách měl bílou obuv s bílou podrážkou s modrými znaky výrobce. Uchazeč o studium byl zcela nahý, všechno jeho oblečení bylo na jedné ze židlí nacházejících se v místnosti. Jeho penis byl v klidovém stavu, zakrýt předkožkou a byl změřen na 12 cm.
V 18.58 h vyslovil Uchazeč o studium následující požadavek ve slovenském jazyce: „Pane, prosím, aby ste vykonali trest, ktorý som si vybral v rámci spankingovej rulety.“ Exekutor vyzval Uchazeče o studium, aby si lehl na zem a ztopořil si penis. Mezitím vzal svíčku a zapálil ji.
Jelikož svůj úkol Uchazeč o studium nesplnil ani po více než dvou minutách, rozhodl Exekutor v 19.01 h, že k ztopoření penisu pomůže orálním vzrušováním. Po přibližně 60 sekundách byl penis Uchazeče o studium pevný, jeho žalud byl zcela obnažený a měřil 19,5 cm. Exekutor vzal hořící svíci a postupně naléval na penis Uchazeče o studium vosk. Ve třech várkách vylil na Uchazeče o studium asi 35 kapek vosku, většina z nich zasáhla penis, některé padly na upravené ohanbí. Uchazeč o studium reagoval na kapání vosku hlasitým vzdycháním, při poslední várce byl jeho pohled skleněný, pravděpodobně se mu
do očí nahrnuly slzy, ale ostatní známky pláče zaznamenány nebyly. Ztopoření penisu Uchazeče o studium polevilo, částečná erekce však přetrvávala. Po exekuci první části trestu byl Uchazeč o studium vyzván, aby donesl doprostřed místnosti židli s kovovou konstrukcí a dřevěným sedátkem a opěrkou. V 19.04 h vyslovil Uchazeč o studium své přání ve slovenském jazyce: „Pane, prosím, aby ste pokračovali v druhej časti trestu spankingovej rulety.“ Exekutor Uchazeče o studium usměrnil, že se má k židli postavit ze zadní části, rukama se chytit vzdálenějších rohů židle a mírně rozkročit. Exekutor vzal do rukou vařečku a v 19.06 h začal vykonávat druhou část trestu. Trest byl vykonáván z pravé strany, rány vařečky dopadaly na zadek Uchazeče o studium, a to tak, že postupně zakryly levou i pravou část. Po každé ráně Uchazeč o studium hlasitě odpočítával ve slovenštině. Po čtvrté ráně Exekutor zaznamenal, že erekce penisu zesílila a po sedmé ráně byl penis určitě zcela ztopořen. Ztopořený penis při exekuci trestu narážel ze zadní strany do židle. Dvacátá pátá rána dopadla v 19.12 h, Exekutor vyzval Uchazeče o studium, aby se postavil. Penis Uchazeče o studium byl pořád ztopořen a žalud vlhký, pravděpodobně došlo k uvolnění tzv. „kapek rozkoše“.
Následně Exekutor vyzval Uchazeče o studium, aby si donesl tvrdou podložku. Uchazeč ve slovenském jazyce požádal: „Prosím Vás, pane, aby ste mi udelil poslednú časť trestu.“ Uchazeč o studium umístil podložku vedle židle, v 19.14 h si na ní klekl a předpažil ruce dlaněmi dolů. Exekutor ho usměrnil tak, aby ruce a tělo tvořili 90-stupňový uhel. Pak Exekutor pomocí stopek začal odpočítávat čas. Při klečení erekce Uchazeče o studium opadávala, po pěti minutách byl penis znovu v klidové fázi. V 19.25 h byl Uchazeč o studium upozorněn, aby držel ruky pořád ve stejné výši, v 19.37 h pak musel Exekutor zvednout ruky Uchazeče o studium, protože v té chvíli byl úhel mezi rukama a tělem menší než 85 stupňů. Tato situace se znova zopakovala v 19.47 h a v 19.52 h.
Po skončení trestu oznámil Exekutor Uchazečovi o studium, že třetí část trestu nepovažuje za splněnou, protože – i když byl upozorněn – nedržel ruky v stanovené poloze. Exekutor rozhodl, že považuje úkol splněn na 80 % a dle domluvy tomu odpovídá 20 ran vařečkou. Uchazeč o studium prohlásil: „Rozumiem, pane. Prosím Vás, aby ste mi udelil zostávajúci trest podľa Vášho rozhodnutia.“ Tento dodatečný trest probíhal ve stejné poloze jako druhá část trestu. Exekutor zahájil trest v 19.56 h. Uchazeč o studium i v tomto případě odpočítával po každé ráně. Znovu byla u Uchazeče o studium zaznamenána erekce – částečná po šesté ráně a úplná erekce se dostavila při desáté ráně. Bolestivost dodatečného trestu byla zjevná, z odpočítávání ran bylo zjevné syčení. Slzy ani jiné hlasité projevy bolesti však zaznamenány nebyly. Dvacátá rána byla udělena ve 20.02 h. Uchazeč o studium se postavil a přetrvávající erekce byla zjevná.
Exekutor následně Uchazeči o studium oznámil, že považuje jeho neschopnost ztopořit si svůj penis při první části trestu za zdržování výkonu trestu a dle domluvy (viz část II. protokolu) jej hodlá potrestat 10 ránami bičem. Ve 20.04 h přednesl Uchazeč o studium žádost: „Prosím Vás pane, aby ste mi udelili dodatočný trest za zdržovanie trestu.“ Exekutor přikázal Uchazeči o studium, aby se zapřel o zeď a začal udělovat rány bičem. Uchazeč o studium si rány hlasitě odpočítával. Jeho erekce začala opadat, po třetí ráně byl jeho penis v klidové poloze. Po čtvrté ráně bylo zjevné vyslovení citoslovce „au“, které se opakovalo i po sedmé a deváté ráně. Když ve 20.07 h dopadla poslední rána, Uchazeč o studium se postavil vzpřímeně a poděkoval Exekutorovi za udělení trestu (ve slovenštině). Přitom byly v jeho očích zjevné slzy.
Exekutor požádal Uchazeče o studium, aby setrval v stoji do doby, než připraví zápis, což se stalo ve 20.35 h.
                                                                              VII.
Uchazeč o studium svým podpisem potvrzuje, že trest přijal a že ho chce přiložit ke své žádosti o studium na Univerzitě.
Exekutor svým podpisem potvrzuje, že exekuce Rulety proběhla přesně tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.

Český Brod, 1. září 2013

Robert Malec, v.r.                                                                                             Michal Veverka, v.r.

čtvrtek 29. srpna 2013

Přihláška studenta Fancoila ke studiu na univerzitě

Univerzita má dalšího studenta, Jmenuje se Fcunit  a zde je jeho přihláška:

Zasílám přihlášku ke studiu na univerzitě spankingu formou veřejnou ( fotodokumentace , popř. trest na veřejném srazu).
Absolvoval jsem spankingovou ruletu s čísly 4,5,6+1.
Rozsudek byl :
15 ran vařečkou a dlouhým pravítkem, nahý v předklonu + tier trest v podobě 20 kapek horkého vosku na ztopořený penis.
Pečlivě jsem se umyl a oholil a nahý se připravil k trestu. Nejdřív jsem si v předklonu vyplatil 15 ran vařečkou, poté 15 ran dlouhým pravítkem přes holou zadnici. Následoval trest pro hod 6 čili kapání vosku na ztopořený penis. Pro větši důkladnost jsem jej lil i na obnažený žalud, kapky jsem sice nepočítal, ale určitě jich bylo i více než 20. Na závěr potrestání jsem se vyfotil a šel splnit polohový trest - s rukama v týle rudou zadnicí a penisem od vosku jsem stál 20 minut v koutě s rukama za hlavou.

S pozdravem
student Fcunit


A zde je  fotodokumentace jeho trestu:


Příjem přihlášek ke studiu dále pokračuje!!!!!!

Huidpátek 8. března 2013

Aktuální stav přihlášek ke studiu

Zde je aktuální stav přihlášek ke studiu na univerzitě


Profesor: Marty26
Student: Fulhem


Přihlašování je prodlouženo do 30.9. 2013 Pokud se nikdo další nepřihlásí, nebude se další ročník otvírat.


Připomínám, že v rámci přijetí za studenta je třeba absolvovat ruletu - viz odkazy v pravo. Teprve po zaslání Zprávy o provedení rulety je možné považovat studenta za přijatého.


Huid
Rektor